Αυτή η τυπική πινακίδα αντικαθιστά το τυπικό ωθητικό που παρέχεται στάνταρ με τη συσκευή Forenew Inner Foreskin Bi-Directional. Ενα μέγεθος.

Τυπική πλάκα ώθησης

14,99£Τιμή